3.000.0000 kinderen in Thailand leven met verzorgers

Socialisatie proces moet zich meer gaan richten op rol ouders.

Meer dan 3 miljoen Thaise kinderen wonen niet bij hun biologische ouders maar bij zorgverleners zoals hun grootouders. Dit aantal komt neer op een percentage van meer dan 21%. Dit blijkt uit recente cijfers van Unicef Thailand. Volgens Unicef is dit een opmerkelijk hoog percentage in vergelijking met andere landen en moet volgens de kinderrechtenorganisatie voor Thailand een belangrijke bron van zorg zijn. Immers, dergelijke ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen.

In het Thailand is het normaal dat grootouders of anderen zorgen voor baby’s, zuigelingen en kinderen. In het belang van de ontwikkeling van kinderen moet volgens Unicef het socialisatie proces in Thailand zich meer richten op de ouders die hierin een belangrijke rol spelen. De VN kinderrechtenorganisatie pleit voor meer aandacht voor proces- en opvoedingsstijlen.