80% Thai wil nationaal hervormingsprogramma

Politiek moet het eerst aangepakt worden.

80% van de Thai is van mening dat nationale hervormingen in hun land noodzakelijk zijn. Dat is de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door Bangkok Poll, het onderzoeksbureau van de Bangkok University. De enquêteurs van Bangkok Poll baseren hun bevindingen op interviews met mensen in alle provincies van Thailand uitgevoerd tussen 12 en 14 december.

Volgens het onderzoek is 79,3% van de respondenten van mening dat het land hervormt dient te worden. Gevraagd naar welke onderwerpen voor de hervorming het eerst aangepakt moeten worden vindt 41% de politiek, 22,8% de economie en 20,6% het juridisch systeem.