Wat is een wai?

Een wai wordt gevormd door de vingertoppen en handpalmen tegen elkaar te houden.De ‘wai’ (spreek uit: waai) is in Thailand een traditionele manier van begroeten en het tonen van respect. Het is een unieke en gracieuze handeling welke een belangrijke rol speelt in de Thaise etiquette.

Hoe maakt men in Thailand een wai?

De wai wordt gevormd door de vingertoppen en handpalmen tegen elkaar te houden, deze vervolgens tegen de borst te houden en hierbij een lichte buiging te maken. Hoe hoger de handen naar het gezicht toe worden gehouden en hoe dieper de buiging, des te groter het respect of eerbied er wordt gegeven.

Vaak wordt er tijdens het maken van de wai het woord ‘sawatdee’ (spreek uit: sa-wat-dee) gesproken. Dit heeft te maken met het woord ‘welzijn’. Bij het begroeten van een man zegt men dan ‘sawatdee khrap (spreek uit: sa-wat-dee kap) en bij de vrouw ‘sawatdee kha (spreek uit: sa-wat-dee kaa).

Het beantwoorden van een wai?

Wanneer een Thai een wai maakt is het onbeleefd om deze niet te beantwoorden. Echter voor buitenstanders kan het ritueel met de wai erg verwarrend zijn. Wanneer iemand in Thailand een wai voor je maakt, kun je deze als buitenlander het beste beantwoorden met een hoofdknik of een glimlach. Op kinderen hoeft een wai niet beantwoord te worden omdat van hen verwacht wordt dat ze altijd respect tonen aan volwassenen.

Wie neemt het initiatief tot het maken van een wai?

In Thailand maakt degene met de laagste sociale status als eerste de wai. De wai wordt in Thailand gebruikt om mensen te begroeten, te bedanken en om afscheid te nemen. Wie bij een begroeting of afscheid als eerst de wai maakt is afhankelijk van de sociale status van de betrokkenen. Degene met de laagste sociale status wordt geacht het eerst de groet uit te brengen.

Wordt er een cadeau overhandigd dan word de wai ook gemaakt. Dit wordt gedaan voordat het cadeau wordt aangenomen. Vaak wordt er door de Thai ook een wai gemaakt bij het passeren van een Boeddhistisch monument. Op deze manier willen ze hun respect tonen voor Boeddha.

Monniken en leden van de Koninklijke familie hebben in Thailand een hoge maatschappelijke status en zullen daarom een wai niet beantwoorden. Monniken zelf maken overigens onderling wel de wai.