Autonomie is niet het antwoord voor het diepe zuiden van Thailand

Zuiderlingen lopen niet warm voor verkiezingsbeloften.

Beloftes van de regering van Thailand zijn nooit populair geweest bij de Maleise moslims in het diepe zuiden van Thailand. Vooral wanneer het gaat om het beleid van de Thaise regering voor deze onrustige regio, waar sinds januari 2004 meer dan 5000 doden te betreuren zijn.

Tijdens de verkiezingscampagne van 2011 beloofde de huidige regeringspartij van Yingluck Shinawatra de regio in het zuiden van Thailand een speciale status, of autonomie, als haar partij werd verkozen. Ondanks deze belofte haalde de Pheu Thai partij van Yingluck in het zuiden van Thailand geen enkele zetel. Dit gold overigens ook voor alle andere partijen die campagne voerden over autonomie voor dit Maleis taalgebied.

Sinds de Pheu Thai partij van Yingluck tot regeringspartij van Thailand is verkozen heeft de partij echter nog geen kick gegeven over een bepaalde speciale status of autonomie voor dit Maleis sprekende zuiden van Thailand. Het leger van Thailand is in ieder geval tegen en de Thaise samenleving staat grotendeels onverschillig tegenover de grieven van de moslims in deze regio.

Roep om culturele identiteit en erkenning.

Alle zetels in het Maleis sprekende zuiden van Thailand gingen tijdens de verkiezingen van 2011 naar de Democratische partij van de vorige premier van Thailand Abhisit Vejjajiva. Deze heeft meerdere malen aangegeven open te staan voor ideeën en voegde eraan toe dat het debat over de modaliteiten niet beperkt dient te blijven tot administratieve hervormingen omdat de culturele identiteit en erkenning ook belangrijk zijn. Helaas is Abhisit tijdens zijn regeerperiode in het zuiden van Thailand ook niet verder gegaan dan bureaucratische aanpassingen.

Maleise moslims geven hun stem aan de Democraten.

Als het gaat om de nationale politiek in het Maleis taalgebied van het zuiden van Thailand zijn de lokale Thaise en Chinese boeddhisten altijd trouw aan de Democraten. De Maleise moslims, eens trouw aan de Wadah Muslim Faction, hebben sinds het Tak Bai incident in oktober 2004, hun stem eveneens gegeven aan de Democraten. Aangezien de Democraten tijdens de verkiezingen van 2011 in deze regio alle zetels hebben gewonnen ten koste van de autonomie belovende partijen kun je stellen dat de gemiddelde moslim niet echt warm loopt voor een bepaalde vorm van autonomie. Ook in de publieke discussies wordt bijna nooit over administratieve hervorming of autonomie voor het zuiden van Thailand gesproken.

Net als voor de meest Thaise burgers zijn de zorgen voor de Maleis sprekende zuiderlingen niet veel anders. In de publieke discussies komen onderwerpen als sociale mobiliteit, civiele rechten, rechtvaardigheid en gelijkheid vaker voor. Ook het feit of hun gouverneurs en districthoofden nu boeddhist of moslim zijn laat ze letterlijk koud.

Bangkok dient de culturele rechten van de Maleise moslims te eerbiedigen.

Het weigeren van de Maleise moslims om te assimileren in de Thaise samenleving en in opstand te komen is voor hen een manier om de regering van Thailand duidelijk te maken dat men in Bangkok de culturele rechten van de Maleiers eerbiedigt. De meeste mensen in de onrustige regio in het zuiden van Thailand hebben overigens geen idee over hoe een autonomie voor deze regio eruit zou moeten zien. Velen vermoeden dat uiteindelijk, als de status verleend zou worden, het bestuur en macht in het Maleis taalgebied in handen zal vallen van een paar lokale elite moslims, of erger nog, lakeien voor Bangkok. En uiteindelijk zal er in reële termen dan ook niets veranderen.

Bron: The Nation