Belangrijkste belastingen in Thailand

Het Revenu Department of Thailand is verantwoordelijk voor de belastingwetgeving van Thailand.Het Revenue Department of Thailand is verantwoordelijk voor de uitvoering van de belastingwetgeving. De ‘Revenue Code’ is bepalend op dit gebied. De vijf belangrijkste heffingen die zijn vastgelegd in deze wet, zijn:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Value added tax (VAT)
  • Specific business tax (SBT)
  • Zegelrecht (stamp duty)

Daarnaast is er nog een aantal specifieke belastingen, waaronder accijnzen en belastingen op onroerend goed.

Inkomstenbelasting

Bij belastingbetalers wordt onderscheid gemaakt tussen ‘resident’ en ‘non-resident’. Onder ‘resident’ verstaat men werknemers die langer dan zes maanden in Thailand wonen. Zij betalen belasting over het inkomen dat zij zowel in Thailand als daarbuiten hebben verkregen. Een ‘non-resident’ betaalt alleen belasting over inkomsten in Thailand. De tarieven zijn afhankelijk van het inkomen en variëren; het maximale percentage bedraagt 37 procent. Voor de berekening van het belastbare inkomen komen diverse aftrekposten in aanmerking.

Vennootschapsbelasting

In Thailand gevestigde bedrijven zijn onderworpen aan vennootschapsbelasting ofwel corporate income tax. Het algemene tarief bedraagt 30 procent over de nettowinst. Er zijn echter diverse uitzonderingen. Zo kunnen kleine en middelgrote bedrijven in aanmerking komen voor een lagere heffing.

Value Added Tax (VAT)

VAT kan vergeleken worden met de btw, zoals wij die in Nederland kennen. Het VAT-tarief van 7 procent geldt voor fabrikanten, dienstverleners, groot- en detailhandelaren en importeurs. Bepaalde activiteiten en diensten zijn uitgesloten van deze belasting, zoals de gezondheidszorg. Op export vanuit Thailand is het nultarief van toepassing.

Specific Business Tax

SBT is een indirecte belasting voor bepaalde bedrijven die zijn vrijgesteld van betaling van VAT. Deze belasting geldt onder meer voor het bank- en verzekeringswezen, beleggingsmaatschappijen en handelaren in onroerend goed. Het percentage varieert van 2,5tot 3 procent.

Zegelrecht

Zegelrecht of stamp duty is van toepassing op diverse officiële contracten en transacties. Tarieven variëren van 1 tot 200 Thaise Baht (ruim 4 euro).

Belastingverdragen

Op 9 juni 1976 is tussen Thailand en Nederland een verdrag van kracht geworden tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken van belasting.

Repatriëren van winst

Inkomstenbelasting in Thailand bedraagt maximaal 37 procent. Het is zonder beperkingen toegestaan kapitaal, winst, rente, dividend en royalty’s, onder aftrek van verschuldigde belastingen, over te maken naar het buitenland.

Meer informatie:

Revenue Department of Thailand: www.rd.go.th en www.rd.go.th/publish/6045.0.html

Bron: EVD