Bezorgdheid in Bangkok om Chao Phraya rivier.

Waterpeil stijgt snel.

In Bangkok maakt men zich grote zorgen om het waterpeil van de Chao Phraya rivier. Volgens de gouverneur van Bangkok kan het waterpeil in de Chao Phraya rivier de komende week stijgen naar 2,60 meter boven de zeespiegel, terwijl de dijken maar zijn bestand tegen 2,50 meter. De hoeveelheid water in de Chao Phraya rivier is dit jaar enorm en het huidige waterpeil staat al op 2,35 meter.

Extra bescherming lage delen centrum Bangkok.

Vanwege het hoge waterpeil in de Chao Phraya rivier en dreiging van het overstromen van het centrum van Bangkok gaat de lokale overheid van Bangkok zich concentreren op het beschermen van belangrijke plaatsen. Zo zullen het Siriraj Hospital en het Grand Palace extra aandacht krijgen omdat deze zich bevinden in zeer lage delen van het centrum van Bangkok.