Op alle teksten in Thailandtotaal rust copyright. Openbaar maken, verspreiden en/of verveelvoudigen van deze teksten mag alleen met onze nadrukkelijke toestemming. Gebruik van de teksten voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren is toegestaan mits er een bronvermelding genoemd wordt.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan Thailandtotaal is het mogelijk dat informatie die op deze site vermeld wordt onvolledig of onjuist is. Thailandtotaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle schades, van welke aard dan ook die voortvloeien of enigszins verband houden met de door Thailandtotaal gepubliceerde informatie, aanbiedingen en websites. Dit ongeacht of Thailandtotaal bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.