Thailandtotaal is een platform met informatie en biedt particuliere en bedrijfsmatige aanbieders de mogelijkheid tot het aanbieden van diensten en/of producten die betrekking hebben op Thailand. Thailandtotaal biedt alleen deze service maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot correctheid in zowel uitdrukking als aanduiding van de aangeboden informatie. Ondanks dat Thailandtotaal zorgvuldig is samengesteld biedt dit geen garantie inzake de juistheid en kwaliteit van de verstrekte informatie. Daarom dient u altijd de aangeboden informatie te verifiëren voordat u tot actie overgaat.

Thailandtotaal is niet betrokken bij eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Thailandtotaal neemt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot gemaakte afspraken tussen kopers en verkopers.

Aan de inhoud van Thailantotaal kunnen geen rechten van welke aard dan ook ontleend worden.

Thailandtotaal bevat verwijzingen naar websites van derden. Echter voor de inhoud van deze sites nemen wij geen enkele verantwoordelijk.

Thailandtotaal sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle schades, van welke aard dan ook die voortvloeien of enigszins verband houden met de door Thailandtotaal gepubliceerde informatie, aanbiedingen en websites. Dit ongeacht of Thailandtotaal bewust was van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade.