Economische verwachtingen Thailand 2015

Groei naar beneden bijgesteld.

De Bank of Thailand (BOT) heeft de verwachte economische groei voor 2015 naar beneden bijgesteld van 4,8 procent naar 4 procent. De neerwaartse aanpassingen van het BBP is toe te schrijven aan een lagere groei van de export als gevolg van een geringe economische groei in Europa en Japan.

Wat betreft de binnenlandse economische ontwikkelingen zal de consumptie naar verwachting geleidelijk herstellen vanwege het verbeteren van de niet-agrarische inkomsten en werkgelegenheid, evenals lagere olieprijzen. Echter, duurzame consumptie wordt nog steeds belemmerd door de relatief hoge schulden van de huishoudens en de depressieve landbouwinkomsten. Daarnaast zullen de overheidsuitgaven, met name over investeringsprojecten, waarschijnlijk lager zijn dan eerder verwacht. De inflatie zal volgens de BOT in 2015 zakken naar 1,2 procent ten opzichte van de 1,6 procent van dit jaar.

Meer over de economie in Thailand lees je in ‘Investeren en zaken doen in Thailand’.