Elkaar begroeten in Thailand.

In Thailand begroet men elkaar middels de wai.

In Thailand maakt men tijdens een begroeting de ‘wai’.In Thailand geeft men tijdens een begroeting niet elkaar de hand zoals we dat in het westen gewend zijn. Bij het begroeten brengt men in Thailand de ‘wai’ (spreek uit: waai) uit. De wai is een Thaise traditionele manier van elkaar begroeten en het tonen van respect.

Elkaar niet aanraken tijdens het begroeten.

De reden van het ontstaan van het begroeten middels de wai kan ook gezocht worden in het feit dat het in Thailand ongebruikelijk is om elkaar aan te raken. Daarnaast vinden de Thai persoonlijke hygiëne erg belangrijk. Omdat men in Thailand door het klimaat snel zweethanden heeft vindt men het niet prettig elkaar de hand te schudden.

Hoe gaat het begroeten middels de wai.

Bij het begroeten middels de wai houd je beide handen tegen elkaar aan en maak je een lichte buiging. Tijdens de buiging houd je de handen richting het hoofd. Het is een gebruikelijk dat degene die bij het begroeten de laagste sociale status heeft in de Thaise hiërarchie als eerste de wai maakt. Als buitenstaander volstaat het begroeten van een wai te beantwoorden met een hoofdknik of glimlach.

Lees hier verder over het begroeten in Thailand.