Meeste Thai verwachten in de toekomst nieuwe overstromingen

Ontbossingen en trage overheid.

Een recente opiniepeiling van de National Institute of Development Administration (NIDA) heeft duidelijk gemaakt dat de meeste Thai van mening zijn dat er een grote kans bestaat de er opnieuw verwoestende overstromingen zullen plaats vinden in Thailand. Zij baseren hun mening op de voortdurende ontbossingen in Thailand en de trage werkwijze van de overheid.

Van de ondervraagden, in totaal 1.200 mensen uit heel Thailand, heeft 62 procent aangegeven dat zij verwachten dat er in de toekomst opnieuw massale overstromingen zullen plaatsvinden in Thailand. De helft van de geënquêteerden gaf aan een redelijk vertrouwen te hebben in de overheid en haar plannen om nieuwe verwoestende overstromingen in Thailand tegen te gaan, terwijl 18 procent aangaf hier weinig of zelfs geen vertrouwen in te hebben.

45 procent van de ondervraagden Thai denkt dat de oorzaak van de overstroming van vorig jaar ligt in een slecht waterbeheer, terwijl 36 procent het beschouwt als een natuurramp.