In Thailand heeft bijna iedereen een bijnaam

Het is gebruikelijk om in Thailand personen met hun voornaam aan te spreken.

Een bijnaam wordt in Thailand meestal al in de eerste levensjaren gegeven. Net als in het westen heeft elke bewoner van Thailand een voornaam en een achternaam. De achternaam is de familienaam en staat achter de voornaam. Het is echter gebruikelijk om elkaar met de voornaam aan te spreken. De formele namen van de Thai hebben meestal een positieve en traditionele betekenis.

Een bijnaam hoort bij de Thaise samenleving.

Naast de formele voornaam en achternaam heeft bijna elke persoon in Thailand ook een en soms zelfs meerdere bijnamen. De bijnaam kan een verkleinwoord van de voornaam zijn, maar meestal is er geen correlatie met de formele namen. De bijnaam wordt meestal in de eerste levensjaren door de ouders gegeven en is vaak erg nuttig omdat de formele namen in Thailand vaak erg lang zijn. Vooral Thai van Chinese afkomst hebben vaak een lange formele voornaam en achternaam. In de Thaise samenleving wordt de bijnaam daarom ook vaak gebruikt in plaats van de formele namen.

Wil je meer weten over formele namen en bijnamen in Thailand?