Thailand in 2011 het meest getroffen door natuurrampen

Overstromingen 2011 meest kostbare natuurrampen ooit.

Thailand behoort tot de landen die de meeste economische schade geleden hebben als gevolg van extreme weersomstandigheden in 2011. Dit staat in een rapport opgesteld door het in Berlijn gevestigde onderzoeksbureau Germanwatch dat gisteren in Doha werd gepresenteerd tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties. Koplopers in de door natuurrampen getroffen landen zijn Thailand en de Verenigde Staten. Zij hebben in 2011 beide ongeveer $ 75 miljard aan schade geleden als gevolg van stormen, overstromingen, aardbevingen en bosbranden.

Veel van de zwaarste natuurrampen van 2011 waren ook de meest ernstige die de getroffen landen ooit hebben meegemaakt. Thailand wordt vermeld als het land dat in 2011 het meest getroffen werd door natuurrampen. Als gevolg van de aanlanding van de tropische storm Nock-ten beleefde Thailand in 2011 zijn ergste overstromingen ooit. De overstromingen hebben geleid tot verliezen ter waarden van $ 43 miljard, waardoor het een van de meest kostbare natuurrampen van de wereld is geworden.