Thailand op weg naar financiële onzekerheid

Regering wil te veel geld lenen om populistisch beleid te financieren.

Om het populistisch beleid van de huidige regering van Thailand te financieren zal het noodzakelijk zijn dat er meer geld geleend gaat worden. Minister-president Yingluck heeft inmiddels al aangegeven de overheid van Thailand moet lenen om het begrotingstekort van THB 300 miljard te compenseren. De regering heeft geld nodig om de beloften gedaan aan de kiezers tijdens de laatste verkiezingscampagne te kunnen financieren. Deze beloften waren een rijst subsidieprogramma, creditcards voor taxichauffeurs en boeren, computers voor scholieren, een vrouwenontwikkelingsfonds en een landelijke  verhoging van het minimum loon.

Bank of Thailand waarschuwt regering.

De Bank of Thailand (BOT) heeft de regering inmiddels gewaarschuwd dat het populistisch beleid de staatsschuld van Thailand de komende 4 tot 5 jaar mogelijkerwijs kan verhogen tot het zorgwekkende niveau van 60 procent van het bruto binnenlands product (BBP). De huidige economische en financiële ellende in Europa moet volgens de Bank of Thailand een les voor Thailand zijn.

De centrale bank van Thailand gaf aan dat het begrotingstekort voor 2013 kan oplopen tot boven de THB 650 miljard. De Thaise regering ontving onlangs van het Constitutionele hof toestemming om een extra bedrag van THB 350 miljard te lenen ter financiering van de hulpverlening tijdens de recente overstromingen en de projecten ter voorkoming van nieuwe overstromingen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het oorspronkelijke begrotingstekort van THB 300 miljard.

Desondanks staat de regering van Thailand erop dat meer geld lenen nodig is om de economie te stimuleren als gevolg van aanhoudende economische problemen.