Thailand verbiedt handel in ivoor

Verbod geldt ook voor ivoor van getemde olifanten uit Thailand zelf.

Premier Yingluck Shinawatra van Thailand heeft aangekondigd dat de handel in ivoor in Thailand zal worden verboden. Het verbod komt nadat bijna 1,6 miljoen mensen middels een petitie er bij Yingluck op hebben aangedrongen een eind te maken aan de ivoorhandel in Thailand. In maart werd in Bangkok tijdens een bijeenkomst (CITES) voor bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten al een overeenkomst gesloten welke de internationale handel in ivoor moet uitroeien. Tot nu toe mocht in Thailand nog wel ivoor worden verhandeld dat afkomstig was van getemde olifanten. In de praktijk was echter de verhandelde ivoor vaak afkomstig uit Afrika.