Tijd voor grote hervormingen in Thailand

Ontbinding parlement slechts oplossing korte termijn.

De ontbinding van het Thaise parlement is een juiste beslissing. Dit zegt de TCC, Thai Chamber of Commerce (Thaise Kamer van Koophandel), namens de particuliere sector in Thailand. Hoewel deze moedige beslissing slechts een oplossing biedt voor de korte termijn, is ontbinding de beste manier om de acute crisis aan te pakken en geweld te voorkomen. De ontbinding leidt tot een duidelijker beeld maar het politieke conflict is daarmee niet beëindigd. Het is een goed uitgangpunt dat kan leiden tot politieke en economische stabiliteit, maar voor een oplossing voor de langere termijn zullen alle sectoren in Thailand hervormd moeten worden.

Particuliere sector bereid te helpen.

Volgens het TCC is de particuliere sector in Thailand klaar om het land te helpen te hervormen in een poging een oplossing voor de lange termijn te zoeken in de conflicten tussen Thais. Er zullen niet alleen politieke hervormingen doorgevoerd moeten worden, maar ook de economische en sociale structuren in Thailand moeten worden aangepakt. Dit is nodig om het vertrouwen van een ieder, inclusief buitenlandse investeerders, op lange termijn te herstellen. Hervormingen in alle sectoren zullen bovendien de economische groei van Thailand op de lange termijn echt versterken en stabiliseren.