Valkuilen voor expats die voor business naar Thailand komen

Begrijp de culturele verschillen tussen Thais en expats.

De basis voor algemeen succes in Thailand is het begrijpen van de culturele verschillen tussen Thais en expats. Van belang is dat expats die voor business naar Thailand komen begrijpen wat de impact is van deze verschillen op het gedrag en de verwachtingen op de werkvloer.  Om nieuwe expats  te helpen aan een optimale business start in Thailand volgen hieronder een aantal inzichten en adviezen van succesvolle zakenmensen in Thailand.

Een ding is duidelijk: Om te voorkomen dat je in Thailand vastloopt of in een burn-out situatie terecht komt is het raadzaam om gebruik te maken van de flexibele kracht van bamboe in plaats van vast te houden aan de starre kracht van eikenhout.

Inzichten en adviezen van succesvolle zakenmensen in Thailand.

Bruno Charvet (directeur Ford):

De eerste fouten die expats in hun business maken in Thailand zijn meestal die van ongeduld en gebrek aan hoffelijkheid. Ze willen te snel vooruit en verliezen hun geduld in het openbaar.

Mead Johnson Nutrition (algemeen manager Jorge Pinedo):

De meest kritieke fout die expats maken zodra ze in Thailand met hun business werkzaam zijn is dat ze proberen ‘to change the world’. Veel expats zijn te inflexibel en nemen niet genoeg moeite zich aan te passen.

Henk Kiks (chief executive B-Quik):

Sommige multinationals stellen dat een ieder die met hen wil samenwerken hùn bedrijfscultuur moet volgen. Ze hebben geen boodschap aan de nationale cultuur van de partij die met hen wil samenwerken. In Thailand werkt dit absoluut niet!

Vongthip Chumpani (adviseur Bangkok Bank):

Expats mogen in Thailand hun werknemers niet uitschelden of berispen in het bijzijn van hun collega’s of ondergeschikten.

Panya Pongtanya (voormalig algemeen directeur Asia-Pacific Brewery Thailand):

Zeg als expat nooit:  “Deze werkzaamheden worden in andere landen gedaan”. Thaise mensen voelen zich namelijk erg snel beledigd.