Volledige sociale zekerheid in 2017

De regering van Thailand heeft het maatschappelijk welzijn als prioriteit op de nationale agenda gezet. Men heeft als doel gesteld om in 2017 aan alle inwoners van het Koninkrijk volledige sociale bescherming te bieden.

Er worden vier sociale zekerheidsstelsels ontwikkeld; openbare diensten, sociale zekerheid, sociale bijstand en duurzaamheid van  individuele gemeenschappen.

Lees hierover het nieuwsbericht in de Nation.