Waarschuwing: Koop geen ivoor in Thailand!

Overtreders worden streng aangepakt.

Bezoekers aan Thailand worden ten strengste geadviseerd geen slagtanden van olifanten of andere ivoor producten te kopen, zelfs geen ivoren armband of oorbel. Overtreders kunnen zowel in Thailand als buiten het Koninkrijk hiervoor worden opgepakt.

Deze strenge maatregel vloeit voort uit de Overeenkomst betreffende de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES). De overeenkomst moet ook de internationale handel in ivoor uitroeien. Als je probeert ivoor producten buiten Thailand te smokkelen kun je in het kader van deze overeenkomst zowel op het vliegveld in Thailand als je oorspronkelijke land worden gearresteerd.