Water- en luchtzuivering in Thailand op hoog niveau

De milieuwetgeving is in Thailand de laatste jaren flink aangescherpt en doet op een aantal terreinen nauwelijks onder voor die in West-Europa. Controle op uitvoering van deze wetgeving blijft een probleem, maar is wel verbeterd. Dit wordt mede gestimuleerd door een toenemend milieubesef onder de bevolking.

De meeste investeringen door het particuliere bedrijfsleven in milieutechnologie richten zich op de sectoren voedselverwerking, elektronica, textiel, papier en petrochemie. Deze sectoren zijn in grote mate afhankelijk van export en daarom gevoelig voor de strenge milieueisen van afnemers. Bij het indienen van nieuwe industriële investeringsplannen moeten bedrijven tegenwoordig ook een uitgebreid milieuplan overleggen.

Lees verder op de website van de EVD.