Het Ministry of Labour is in Thailand verantwoordelijk voor de arbeidswetgeving.Wetgeving

Het Ministry of Labour is verantwoordelijk voor de arbeidswetgeving. De portefeuille voor sociale aangelegenheden ligt bij het Ministry of Social Development and Human Security. De belangrijkste aspecten van de arbeidswetgeving zijn vastgelegd in de Labour Relations Act en de Labour Protection Act. De Labour Relations Act regelt zaken als arbeidscontracten, werktijden, ontslag en lidmaatschap van de vakbond. Daarnaast zijn in de Labour Protection Act de rechten en plichten van werkgevers en werknemers opgenomen; hieronder vallen onder meer de tewerkstelling van vrouwen en minderjarigen, overwerk, het recht op zwangerschapsverlof en jaarlijkse vakantiedagen.

 

 

Sociaal beleid

Sociale zekerheid is vastgelegd in de Social Security Act. Bij ziekte, invaliditeit, overlijden, zwangerschapsverlof, pensioen en ontslag kunnen verzekerden een beroep doen op het Social Security Fund. Dit fonds wordt gefinancierd door bijdragen van werkgevers, werknemers en overheid. Het Social Security Office van het Ministry of Labour beheert het fonds.
Uitkering bij bedrijfsongevallen is geregeld in de Workmen’s Compensation Act. Deze wet verplicht werkgevers jaarlijks een bijdrage te doen, waarbij de hoogte afhankelijk is van de risico’s van het betreffende beroep. Naast inkomenscompensatie worden ook eventuele medische of begrafeniskosten (deels) vergoed.

Buitenlands personeel

Buitenlandse werknemers moeten beschikken over een werkvergunning en een werkvisum. De werkvergunning kan via het Department of Employment van het Ministry of Labour and Public Welfare aangevraagd worden. Een buitenlandse werknemer die een werkvergunning aanvraagt, moet wel al in het bezit zijn van een tijdelijk verblijfsvergunning (non-immigrant visa) of in het bezit zijn van een permanente verblijfsvergunning (residence permit) verkregen op basis van de Thaise immigratiewet B.E. 2522 (1979).
Binnen de ‘Alien Employment Act’ is een aantal eisen neergelegd waaraan de werkgever bij het aanstellen van buitenlanders moet voldoen. De vergunning wordt in principe alleen afgegeven voor beroepen en activiteiten waarvoor geen Thai beschikbaar is. De werkvergunning wordt verstrekt voor een periode van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging.


Meer informatie:

Bron: EVD-informatie