Als je in Thailand gaat wonen of werken kan dit gevolgen hebben voor de Sociale verzekeringen in Nederland en België. Sociale verzekeringen in Nederland

Wanneer ben je verzekerd voor de sociale verzekeringen?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de sociale verzekeringen. Zo bouw je een AOW-pensioen op en kun je kinderbijslag of een nabestaandenuitkering Anw krijgen. Maar als je buiten Nederland gaat wonen of werken, ben je niet meer verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Dit betekent dat:

  • Je minder AOW-pensioen opbouwt en krijgt
  • Je nabestaanden geen of een lagere nabestaandenuitkering Anw krijgen als je komt te overlijden.
  • Je geen kinderbijslag krijgt

Tijdelijk in Thailand werken

Als je voor je werkgever tijdelijk in Thailand gaat werken, kun je onder bepaalde voorwaarden toch in Nederland sociaal verzekerd blijven.

Meer informatie

Langere tijd in Thailand wonen of werken

Als je langere tijd of definitief buiten Nederland woont of werkt, kun je jezelf vrijwillig verzekeren voor de AOW en/of de nabestaandenuitkering Anw.

Meer informatie

Sociale verzekeringen bij vertrek naar Thailand

Gevolgen voor sociale verzekeringen bij vertrek naar Thailand

Als u in Thailand gaat wonen of werken kan dit ook gevolgen hebben voor de betaling van uw pensioen of uitkering.

 

AOW-pensioen

De AOW is een basispensioen voor mensen die 65 jaar of ouder zijn. Woon of werk je in Nederland, dan ben je zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW. De SVB betaalt het AOW-pensioen uit.

AOW bij vertrek naar Thailand

Als je in Thailand gaat wonen, kun je het AOW pensioen met eventuele toeslag (blijven) ontvangen, zolang je aan de voorwaarden voldoet. Je blijft in Thailand recht houden, omdat er een verdrag is gesloten met afspraken over de controle op het recht op uitkeringen.

Naast de Wet BEU zijn er ook andere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van je AOW-pensioen. Wij raden je daarom aan om contact op te nemen met de SVB als je van plan bent om naar Thailand te verhuizen.

Meer informatie over AOW-pensioen

Wonen of werken in Thailand voor je 65e

Je gaat voor je 65e in het buitenland wonen of werken. Dit kan gevolgen hebben voor het AOW-pensioen dat je later krijgt. Daar je meestal niet meer verzekerd ben voor de AOW krijg je op je 65e een lager AOW-pensioen. Je kunt dit voorkomen door je vrijwillig te verzekeren.

Meer informatie over vrijwillige verzekering

Tijdelijk in Thailand werken

Als je tijdelijk voor je werkgever in het buitenland werkt, blijf je meestal wel verzekerd voor de AOW en Anw. Daarvoor heb je wel een detacheringverklaring van je werkgever nodig.

Meer informatie over detachering

 

Nabestaandenuitkering Anw

De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van je partner (of voor wezen). De SVB betaalt de bijdrage uit.

ANW bij vertrek naar Thailand

Als je in Thailand gaat wonen, kun je de Anw-uitkering (blijven) ontvangen, zolang je aan de voorwaarden voldoet. Je blijft in Thailand recht houden, omdat er een verdrag is gesloten met afspraken over de controle op het recht op uitkeringen.

Naast de Wet BEU zijn er ook andere factoren die gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van je Anw-uitkering. Wij raden je daarom aan om contact op te nemen met de SVB als je van plan bent om naar Thailand te verhuizen

Meer informatie over nabestaandenuitkering Anw

 

Kinderbijslag

Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woon of werk je in Nederland en heb je kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijg je kinderbijslag. De SVB betaalt de kinderbijslag uit.

Kinderbijslag bij vertrek naar Thailand

Als jezelf of je kind in Thailand woont, kun je in aanmerking komen voor kinderbijslag, zolang je ook aan de overige voorwaarden voldoet. Eén van de voorwaarden is dat je verzekerd bent voor de kinderbijslag. Er kan in Thailand recht op kinderbijslag bestaan omdat er een ‘handhavingsverdrag’ met Thailand is gesloten.  In dit verdrag staan afspraken over de controle op uitkerin­gen, zoals de kinderbijslag.

Meer informatie over kinderbijslag

Bron: SVB

 

Sociale zaken in Nederland bij vertrek naar Thailand

De website ‘Vertrek naar het buitenland’ helpt je de weg te vinden naar de diverse overheidsorganisaties waar je bij vertrek naar Thailand mogelijk mee te maken krijgt. Indien je voor korte of langere tijd naar in Thailand gaat wonen of werken raden wij je aan om de website ‘Werken in het buitenland’ van de Rijksoverheid te raadplegen. Hier vind je allerlei informatie wat je dient te regelen als je in het buitenland gaat wonen of werken.

De pagina ‘Wat moet ik regelen als ik ga emigreren?’ helpt je de weg te vinden naar de diverse overheidsorganisaties waar je mogelijk mee te maken krijgt.

Op de pagina ‘Wat moet ik regelen voor mijn uitkering als ik ga emigreren?’ vind je informatie over wat je moet regelen als je gaat emigreren en een uitkering hebt.

 

Sociale zaken in België bij vertrek naar Thailand

Daar België op dit moment nog geen verdrag met Thailand gesloten heeft omtrent sociale zaken kan het behoud van het recht op sociale zekerheid niet gegarandeerd worden.

Informatie over de sociale zekerheid in België bij vertrek naar Thailand vind je bij de Sociale Zekerheid.

Website sociale zekerheid België