Behoudt van de uitkering bij vertrek naar Thailand

Bij vertrek naar Thailand dien je het UVW kantoor hierover van te voren te informeren. Nederland heeft met Thailand een verdrag over de sociale zekerheid afgesloten. Dit betekend dat je bij vertrek naar Thailand een eventuele Ziektewet- of WAZO-uitkering, of een WIA-, WAO-, of WAZ-uitkering kan behouden.

Een Wajong-uitkering kan alleen voortgezet worden als tenminste één van de drie criteria van de zogenaamde Wajong-hardheidsclausule op je omstandigheden van toepassing is.

Deze criteria zijn:

  • de verhuizing naar het buitenland is noodzakelijk voor het ondergaan van een medische behandeling
  • in het buitenland zijn er meer kansen op werkhervatting en re-integratie
  • je verzorgers verhuizen naar het buitenland.

Je dient bij vertrek het UWV-kantoor hierover ten minste twee weken van te voren schriftelijk te informeren. Deze meldingsplicht heb je overigens ook bij een tijdelijk vertrek van een periode langer dan 4 weken.

Ziektekostenverzekering

Je verplichte verzekering tegen ziektekosten (via de Zorgverzekeringswet) eindigt als je vertrekt naar Thailand.

Recht op AOW, ANW en Kinderbijslag

Wanneer je buiten Nederland woont en een uitkering ontvangt, ben je niet verzekerd voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Algemene Kinderbijslagswet (AKW).

Dit heeft onder meer de volgende gevolgen:

  • je  bouwt niet langer pensioenrecht op voor de AOW, waardoor je slechts een gedeeltelijk AOW-pensioen ontvangt vanaf je 65e jaar
  • bij overlijden ontvangen je nabestaanden geen nabestaandenpensioen
  • je ontvangt geen kinderbijslag meer.

Vrijwillige verzekering AOW en ANW

De verplichte verzekering voor AOW, ANW en AKW eindigt bij vertrek naar Thailand. De verplichte verzekering voor de AOW, ANW en AKW eindigt in principe bij vertrek uit Nederland. Wil je niet onverzekerd zijn, dan raden wij je aan gebruik te maken van de vrijwillige AOW-/ANW-verzekering. Zo heb je, als je straks 65 jaar wordt, recht op een hoger AOW-pensioen en kunnen nabestaanden, mocht je te komen overlijden, aanspraak maken op een nabestaandenpensioen.

Ook je partner en andere gezinsleden hebben de mogelijkheid zich vrijwillig te verzekeren. Doordat de AOW en ANW individuele verzekeringen zijn, zijn zij bij vertrek naar het buitenland niet automatisch meeverzekerd, ook niet als jezelf inmiddels een vrijwillige verzekering hebt afgesloten. De vrijwillige AOW-/ANW-verzekering is een voortzetting van de verplichte verzekering; binnen één jaar na vertrek uit Nederland moet je jezelf voor de verzekering aanmelden. Na afloop van deze termijn is aanmelding voor een vrijwillige verzekering niet meer mogelijk.

Voor meer informatie over Vrijwillig verzekeren, kun je contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Werknemersverzekeringen

Als je naar Thailand vertrekt dan eindigt behalve je verzekering voor de volksverzekeringen ook je verzekering voor de Nederlandse werknemersverzekeringen. Dit betekent dat het UWV hiervoor geen premie meer op je uitkering zal inhouden. Dit betekent echter ook dat voor personen die

met een Nederlandse WAO-uitkering naar het buitenland verhuizen de mogelijkheid om na een verlaging of beëindiging van de WAO een Nederlandse of buitenlandse werkloosheidsuitkering te ontvangen uiterst beperkt zijn.

Loonbelasting

Nederland heeft met Thailand een belastingverdrag gesloten waarin is vastgelegd in welk land verdrag belasting verschuldigd is. Als je minimaal 181 dagen per jaar in Thailand verblijft, kun je ervoor kiezen om de belastingplicht in Thailand af te werken.

Meer informatie

Meer informatie over de gevolgen voor je uitkering bij vertrek naar het buitenland.

Bron: UWV

Sociale zaken in Nederland bij vertrek naar Thailand

Raadpleeg bij vertrek naar Thailand de website van de Rijksoverheid

Indien je voor korte of langere tijd naar in Thailand gaat wonen of werken raden wij je aan om de website ‘Reizen, wonen en werken in het buitenland’ van de Rijksoverheid te raadplegen. Hier vind je allerlei informatie wat je dient te regelen als je in het buitenland gaat wonen of werken.

De pagina ‘Wat moet ik regelen als ik ga emigreren?’ helpt je de weg te vinden naar de diverse overheidsorganisaties waar je mogelijk mee te maken krijgt.

Op de pagina ‘Wat moet ik regelen voor mijn uitkering als ik ga emigreren?’ vind je informatie over wat je moet regelen als je gaat emigreren en een uitkering hebt.

Sociale zaken in België bij vertrek naar Thailand

Daar België op dit moment nog geen verdrag met Thailand gesloten heeft omtrent sociale zaken kan het behoud van het recht op sociale zekerheid niet gegarandeerd worden.

Informatie over de sociale zekerheid in België bij vertrek naar Thailand vind je bij de Sociale Zekerheid.

Website sociale zekerheid België